Even terug naar het begin

rouana 15 rouana 14 rouana 16

Stellenbosch is in 1679 gesticht als grensstad door Simon van der Stel, de eerste gouverneur van Kaap de Goede Hoop. Hij ging opzoek naar nieuwe plekken voor kolonisten en ontdekte een stuk vruchtbaar dal met veel bomen bij de Eerste Rivier. De nederzetting noemde hij ‘Van der Stels bosch’. Later werd dat veranderd in Stellenbosch. Zijn voorganger de scheepschirurgijn Jan van Riebeeck, stichter van de verversingspost voor de VOC bij Kaap de Goede Hoop, plantte in 1655 al zo’n honderd wijnstokken aan en produceerde in februari 1659 voor het eerst wijn die overigens nauwelijks te drinken was. De reden voor Riebeeck om wijn te maken was dat hij scheurbuik onder de vermoeide VOC zeevaarders probeerde te voorkomen en Batavia wilde voorzien van wijn. De houdbaarheid van wijn was immers veel betrouwbaarder dan van water. De enthousiaste en kundig wijnmaker Simon van der Stel ging tegen het einde van de zeventiende eeuw een stap verder en haalde voor het aanplanten van wijnstokken op grotere schaal, Franse Hugenoten naar de Kaap om met behulp van hun expertise wijnboerderijen op te zetten. Voor zichzelf verwierf hij een prachtig stuk land ten zuiden van Kaapstad waarop de statige wijnboerderij 'Constantia' werd gebouwd. Van der Stel slaagde er meteen in goede wijn te maken en een florerende wijnhandel op te zetten. De charmante wijnboerderij, gebouwd in Kaaps-Hollandse stijl, is nog steeds een lust voor het oog en wordt beschouwd als het nationale monument van de Kaapse wijnbouw.  

rouana 03

 
De wijnbouw is zogezegd opgezet door Hollanders en heeft er al een geschiedenis van ruim 350 jaar op zitten. Toch brak de moderne tijd voor de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie pas aan vanaf 27 april 1994 na het opheffen van de apartheid en met de eerste democratische verkiezing. De wijnindustrie heeft sindsdien een enorme vlucht genomen.